TH EN
A A A

เตือน! ทูน่ากระป๋องจากไทยไม่ผ่านมาตรฐานนำเข้ายุโรป

7 November 2555   

               
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น นอร์เวย์ โปแลนด์ ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร ได้แจ้งผ่านระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป (Rapid Alert for Food and Feed System: RASFF) กว่า 17 ครั้ง ในรอบ 8 เดือนของปี 2555 ว่าผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องจากไทยไม่ผ่านมาตรฐานการนำเข้า ทั้งจากปัญหาการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่เพียงพอ และปัญหาปนเปื้อนฮิสตามีน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ถูกตีกลับหรือทำลายเป็นจำนวนมาก

                 ล่าสุด สมาคมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ Anfaco-Cecopesca ของสเปน ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปดำเนินการตรวจสอบโรงงานในประเทศไทย และถอดถอนรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งให้ความเห็นว่า การควบคุมมาตรฐานการผลิตตามหลักการ HACCP ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

                 ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกทูน่ากระป๋องอันดับหนึ่ง โดยครอบครองส่วนแบ่งถึง 30% ของการผลิตทั่วโลก มีปริมาณการผลิตถึงปีละกว่า 400,000 เมตริกตัน

 

ที่มา : SeafoodSource (7พ.ย.55)

 

 

 

Is this article useful?