TH EN
A A A

ออสซี่เตือนอัลมอนด์ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา

25 October 2555   
               
หน่วยงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (FSANZ) ได้ออกประกาศเตือนผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อัลมอนด์ดิบที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella gastroenteritis ที่ก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษ โดยพบในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในถุงซิปล็อคขนาด 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม ยี่ห้อ Woolworths Almod Kernels ที่ติดฉลากวันหมดอายุ 05/02/13; 06/04/13; 07/04/13 และ 12/04/13 และ Flannerys Own Almonds ที่หมดอายุระหว่างวันที่ 02/07/13 ถึง 05/10/13

                 การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์อัลมอนด์ดิบดังกล่าว เป็นสาเหตุให้มีผู้ป่วยจำนวน 27 ราย ในพื้นที่ 6 รัฐ โดยผู้ป่วยจะมีอาการท้องร่วง เป็นไข้ และเป็นตะคริวบริเวณช่องท้องภายในเวลา 12-72 ชั่วโมง หลังจากบริโภค ทั้งนี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจเป็นอันตรายร้ายแรงหากติดเชื้อดังกล่าว

                 ทั้งนี้ อัลมอนด์อบและอัลมอนด์ที่ผ่านการแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของอัลมอนด์ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืน
 
 
 
ที่มา : FSANZ (25ต.ค.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?