TH EN
A A A

ฮ่องกงรื้อฟื้นการนำเข้าสัตว์ปีกฮังการี

7 June 2550    4828
               ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกงรื้อฟื้นการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากฮังการีแล้วหลังจากระงับ
การนำเข้าเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกในฮังการีในเดือนมกราคม  ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ทันที
โฆษกศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกงประกาศว่าในแง่ของมาตรการควบคุมที่ดำเนินการโดยฮังการีและข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีการพบเชื้อไข้หวัดนกในฮังการีอีกเลยหลังจากนั้น  ดังนั้นฮ่องกงจึงรื้อฟื้นการนำเข้าจากฮังการี

อ้างอิงจาก : World poultry

Is this article useful?