TH EN
A A A

เม็กซิโกพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ำระดับชุมชน

4 October 2555   

            
หน่วยงาน SAGARPA ของเม็กซิโก ได้วางรากฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำระดับชุมชน 80 โครงการ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของครอบครัวผู้ยากไร้ 550 ครัวเรือน ในพื้นที่ 14 รัฐ โดยมีการผลิตครบวงจรตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน-ลูกปลา ไปจนถึงการพัฒนาระบบรองรับการเลี้ยง โดยมุ่งเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่ขาดการดูแลจากภาครัฐ ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 263 ล้านเปโซ (626 ล้านบาท) ทำให้เกิดการพัฒนาภาคการผลิตสู่ชุมชน นอกจากนี้ SAGARPA กำหนดเป้าหมายที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความหลากหลายภายใน 20 ปี

 
 
 
ที่มา : TheFishSite (4 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?