TH EN
A A A

จีนปรับปรุงระเบียบ “อาหารฉลากเขียว”

28 September 2555   
                จีนปรับปรุงกฎระเบียบ “อาหารฉลากเขียว” จากกฎระเบียบเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 2536 โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ผลิต การจัดการคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการผลิตอาหารฉลากเขียว ที่มีมากกว่า 6,000 กิจการ ผลิตสินค้าอาหารถึงกว่า 17,000 ชนิด
 
                ปัจจุบันยอดขายสินค้า “อาหารฉลากเขียว" ภายในจีน มีมูลค่าสูงถึง 31.35 พันล้านหยวน (ประมาณ 150,000 ล้านบาท) และมีปริมาณการส่งออกสูงถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 74,000 ล้านบาท) ในปี 2554
 
                กฎระเบียบ "อาหารฉลากเขียว" ฉบับปรับปรุงใหม่ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555       
   
 
 
 
ที่มา : Xinhuanet ( 27 กันยายน 2555 )

Is this article useful?