TH EN
A A A

สหรัฐฯ รายงานผลสำรวจค่าสารหนูตกค้างในข้าวและผลิตภัณฑ์

21 September 2555   
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) รายงานผลสำรวจค่าสารหนูตกค้างในข้าวและผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ ประมาณ 200 ตัวอย่าง โดยเตรียมใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติด้านสารตกค้าง

                สารหนูที่ตกค้างในธรรมชาติ มีทั้งในรูปแบบสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ โดยการวัดปริมาณสารหนูตกค้าง ใช้ทั้งสองชนิดสารประกอบและรายงานเป็นค่าปริมาณรวม ซึ่งจากการเก็บสถิติของ USFDA ครั้งนี้ พบสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูที่ 3.5-6.7 ไมโครกรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซึ่งมีปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าว ข้าวพันธุ์ Bhasmati ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ผลิตจากข้าว ทั้งในรูปแบบข้าวพอง เครื่องดื่มธัญพืช และอาหารสำหรับทารก แป้งข้าวเจ้า และน้ำนมข้าว

                ทั้งนี้ USFDA ได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติดังกล่าวที่
www.fda.gov
และวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบ 1,200 ตัวอย่าง โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2555
 
 
 
ที่มา : มกอช. (21 กันยายน 2555)

Is this article useful?