TH EN
A A A

ทางการสหรัฐฯ เตรียมพิจารณาการติดฉลากเนื้อสัตว์ที่ผ่านการทุบให้นุ่ม

28 August 2555   
               
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้รับหนังสือเสนอการติดฉลากเนื้อที่ผ่านการทุบให้นุ่มจากกลุ่มรณรงค์ด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้ติดฉลากแสดงการปรุงเนื้อสัตว์ดังกล่าวให้ปลอดภัย โดยให้ระบุว่าต้องทำให้สุกที่อุณหภูมิสูงกว่า 160 ฟาเรนไฮต์ (71 องศาเซลเซียส) ซึ่งเท่ากับอุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงเนื้อบด เนื่องจากแบคทีเรียสามารถเข้าแทรกไปยังรอยตัดของชิ้นเนื้อประเภทดังกล่าวได้ง่ายกว่าชิ้นเนื้อปกติ
 
                  ทั้งนี้ เนื้อสัตว์ที่ผ่านการทุบให้นุ่ม เป็นสาเหตุหนึ่งของการระบาดของเชื้อก่อโรคในอาหาร E. coli สายพันธุ์ O157:H7 ระหว่างช่วงปี 2546-2552
 
 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (28 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?