TH EN
A A A

เวียดนาม-พม่า คุมเข้มนำเข้าอาหาร

23 August 2555   

               
เวียดนามเตรียมตรวจเข้มสินค้านำเข้าประเภทผลไม้สด พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 โดยผลิตภัณฑ์พืชที่มีแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ซึ่งนำเข้าเวียดนามเป็นครั้งแรก หรือมีความเสี่ยงของโรคหรือปนเปื้อนสารเคมี จะต้องถูกตรวจสอบก่อนนำเข้า เนื่องจากก่อนหน้านี้พบว่าสินค้าผักและผลไม้สดจากจีน 3 ตัวอย่าง มีปริมาณสารตกค้างเกินค่ากำหนด โดย 2 ใน 3 มีสารไดฟีโนโคนาโซลตกค้างสูงกว่ามาตรฐานถึง 3-5 เท่า ทั้งใบตรวจกักกันโรคของเวียดนามที่ใช้อยู่เดิมก็ไม่ได้ระบุครอบคลุมการตรวจสารตกค้างหรือสารเคมีอื่นๆ
 
                ในขณะเดียวกัน จากปัญหาการพบน้ำมันประกอบอาหารที่เป็นอันตรายเข้าทางชายแดนพม่า ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของพม่า (FDA) ได้เตรียมควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารในการนำเข้าบริเวณชายแดน โดยมาตรการใหม่จะครอบคลุมสินค้าอาหารที่หมดอายุ สินค้าอาหารคุณภาพต่ำ และสีเคมีผสมอาหารที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ FDA ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าบริเวณชายแดนจีน-พม่า จนถึงเขตแดนไทย-จีน จำนวน 11 จุด

 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (23 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?