TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเตรียมพิจารณารับรอง “สารต้านความหิว”

20 August 2555   
               
“สารต้านความหิว” กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณารับรองจากสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA) ให้สามารถเติมในผลิตภัณฑ์นม รวมไปถึงโยเกิร์ตได้ โดย “สารต้านความหิว” หรือสารกลุ่มเมธิลเซลลูโลส เคยมีการรับรองให้ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว สารเพิ่มความหนืด และสารให้ความคงตัว โดยพบว่าเมื่อเติมเมธิลเซลลูโลสจะทำให้สารละลายมีความเหนียวข้นเช่นเดียวกับการเติมเจลาติน แต่ยังไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใยอาหาร
 
                ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาอาหารนวัตกรรมและกระบวนการ (ACNFP) ของ FSA ได้รับรองความปลอดภัยของเมธิลเซลลูโลส ในการผสมผลิตภัณฑ์ประเภท ไอศกรีม เครื่องดื่มนมปรุงแต่ง ขนมที่มีส่วนผสมของนม โยเกิร์ต และโยเกิร์ตพร้อมดื่ม แต่ยังไม่แนะนำให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก และเตรียมศึกษาต่อเนื่องสำหรับกระบวนการย่อยเมธิลเซลลูโลส รวมทั้งคุณสมบัติที่ทำให้เกิดความอิ่มเพิ่มเติม
 
                ACNFP กำลังเปิดรับความคิดเห็นต่อร่างผลการพิจารณาสารเมธิลเซลลูโลส และจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมผลวิเคราะห์การใช้เมธิลเซลลูโลสในอาหาร
 
 
 
 
ที่มา : FoodNavigator (20 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?