TH EN
A A A

FDA ออกประกาศเตือนขนมไก่อบแห้งจากจีนสำหรับสุนัข

25 July 2555   
               
จากปัญหาสุนัขที่บริโภคขนมที่ผลิตด้วยเนื้อไก่จากประเทศจีนแล้วมีอาการป่วยทั้งอาเจียน ท้องร่วงและอาจมีเลือดปน เบื่ออาหาร ไปจนถึงกินน้ำและปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้ออกประกาศเตือนครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 นั้น ปัจจุบันยังคงมีรายงานสุนัขที่ป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ FDA ยังคงดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสุนัขในห้องปฏิบัติการหลายแห่งเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผลเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ไม่พบการปนเปื้อนสารโลหะหนักที่เป็นพิษแต่อย่างใด  
 
                FDA แนะนำผู้เลี้ยงสุนัขอย่าให้ขนมเพื่อทดแทนการให้อาหาร และควรให้ในปริมาณน้อย สำหรับผู้เลี้ยงที่พบสุนัขมีอาการป่วยข้างต้น ควรหยุดให้ขนมดังกล่าว และถ้ามีอาการรุนแรงหรือมีอาการต่อเนื่องเกิน 24 ชั่วโมง ควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์ และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยไปยังเจ้าหน้าที่ของ FDA เพื่อตรวจสอบ ซึ่งในบางกรณีเจ้าหน้าที่จะติดตามและรายงานผล ไปจนถึงพิจารณาดำเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
 
 
ที่มา : FDA (25 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?