TH EN
A A A

สหรัฐอาจหั่นงบโครงการตรวจสินค้าเกษตรปนเปื้อน

11 July 2555   

                จากแผนงบประมาณในปี 2556 ของสหรัฐฯ พบว่ามีการตัดงบประมาณของโครงการ Microbiological Data Program (MDP) ซึ่งเป็นโครงการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารระดับชาติ และสภาคองเกรสของสหรัฐไม่ได้เตรียมช่องทางรองรับโครงการ MDP ที่ต้องใช้งบดำเนินการ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 144 ล้านบาท) ต่อปีแต่อย่างใด
 
                โครงการ MDP เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 และมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหาร เช่น การออกคำสั่งเรียกคืนสินค้าปนเปื้อนเมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละมลรัฐ หรือการติดตามตรวจสอบการระบาดของเชื้อก่อโรครุนแรง เช่น E. coli สายพันธุ์นอกเหนือไปจาก O157:H7
 
                ระหว่างปี 2552-2555 โครงการ MDP ตรวจพบการปนเปื้อน Salmonella 100 ครั้ง ที่สามารถยืนยันว่าเป็นเชื้อสาเหตุในรายงานผู้ป่วยถึง 39 ครั้ง ทั้งยังตรวจพบ E. coli สายพันธุ์ O157:H7 2 ครั้ง และ Listeria monocytogenes 8 ครั้ง และ MDP ยังได้ออกคำสั่งเรียกคืนสินค้าปนเปื้อนในช่วงเวลาดังกล่าวถึง 30 ครั้ง 
 
                ปัจจุบันยังไม่มีแถลงการณ์จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เกี่ยวกับอนาคตของโครงการ MDP แม้สมาคมผู้ประกอบการผลิตผลทางการเกษตรเห็นว่า MDP ไม่สามารถแจ้งเตือนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อและดำเนินการป้องกันโรคได้ทันท่วงที แต่หลายฝ่ายที่เห็นความสำคัญของ MDP ให้ความเห็นว่าควรคงโครงการดังกล่าวไว้ เพราะข้อมูลจาก MDP สามารถใช้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ทั้งมีประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จนถึงการหาสาเหตุการระบาดและวางแผนแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

 
 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (11 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?