TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พัฒนาสารประกอบอินทรีย์ฆ่าเชื้อก่อโรค

3 July 2555   
               
นักวิจัยจากหน่วยงานวิจัยด้านการเกษตร (ARS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้พัฒนาสารประกอบอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของคลอเรตและสารประกอบไนโตร ที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อก่อโรคแทนสารปฏิชีวนะในอนาคต ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้ง Salmonella และ E. coli สายพันธุ์ O157:H7 ที่มีการผลิตสารพิษ Shiga Toxin 
 
                เชื้อ Salmonella ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ซึ่งสหรัฐฯ ต้องสูญเสียงบประมาณรักษาผู้ป่วยกว่า 1.3 ล้านราย ถึงปีละ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.7 หมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ทั้ง Salmonella และ E. coli ยังทำให้เกิดการสูญเสียปศุสัตว์จากโรคลำไส้ในสัตว์วัยอ่อนทั้งสุกรและโค
 
                งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้เคยแสดงให้เห็นผลของสารประกอบคลอเรต ซึ่งเมื่อผสมในน้ำดื่มหรืออาหารให้แก่โค พบว่าช่วยลดปริมาณเชื้อ E. coli และยังพบว่าสามารถลดเชื้อ Salmonella ในไก่งวงและไก่เนื้ออีกด้วย ซึ่งการศึกษาต่อเนื่องพบว่า เมื่อผสมสารประกอบไนโตรจะทำให้ประสิทธิภาพของคลอเรตดีขึ้น 10 ถึง 100 เท่า นักวิจัยสรุปประโยชน์ของสารประกอบดังกล่าวว่า จะสามารถใช้แทนสารปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคทางเดินอาหารในสัตว์วัยอ่อนได้เป็นอย่างดี
 
 
ที่มา : ThePigSite (3 ก.ค.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?