TH EN
A A A

อินเดียยกระดับอาหารริมทางสู่มาตรฐานความปลอดภัย

29 June 2555   
               
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุ่มตรวจอาหารริมทางของอินเดียในปี 2553 พบว่ามีถึง 47 จาก 50 ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหาร ถือเป็นความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารริมทางด้วยราคาที่ประหยัดและสะดวกกว่าภัตตาคารและโรงแรม เนื่องจากแหล่งผลิตและจำหน่ายนั้นมีข้อจำกัดของการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด สุขอนามัยที่ดี ไปจนถึงการกำจัดขยะที่เหมาะสม 

                จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานมาตรฐานของอินเดีย (BIS) จึงได้เตรียมประกาศใช้ข้อกำหนดสำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารริมทาง ซึ่งมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งการรับประทานและปรุงอาหารจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ เช่น น้ำ นม ชา ผงกาแฟ เป็นต้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับความปลอดภัยอาหารและสาธารณสุขของอินเดีย
 
 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (29 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?