TH EN
A A A

ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์กับการคัดทิ้งโคที่เป็นวัณโรค

18 June 2555   

               
วัณโรคในโค (bovine tuberculosis) กำลังเป็นปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากหากฟาร์มที่มีปัญหาการทำลายปศุสัตว์ที่เป็นโรค ไม่ต้องการซื้อโคมาทดแทน แต่ใช้การผสมพันธุ์เพื่อผลิตลูกโคทดแทน ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการ 

                จากเหตุผลด้านการลดอัตราการคัดทิ้ง และรักษาปริมาณการผลิตให้คงที่ ทำให้ปศุสัตว์ที่ควรจะถูกคัดทิ้งจากปัญหา เช่น อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เต้านมอักเสบ หรืออาการป่วยอื่นๆ ยังคงอยู่

 
 
ที่มา : TheDairySite (18มิ.ย.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?