TH EN
A A A

อังกฤษทำโครงการให้ความรู้เรื่องการแพ้นมโคในเด็ก

12 June 2555   

               
สหราชอาณาจักรเตรียมจัดตั้งโครงการให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผู้ปกครองต่อภาวะการแพ้นมโคในเด็กและทารก ภายหลังสำรวจพบว่าเด็กอ่อน 7% และทารก 70% ที่มีอาการในกลุ่มการแพ้อาหารปรากฏ แต่ผู้ปกครองกว่า 70% ไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอาการแพ้นมโคที่เด็กรับประทานการแพ้นมโค มีอาการตั้งแต่เกิดผื่นที่ผิวหนัง ไปจนถึงภาวะหายใจติดขัด ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นอาการของโรคอื่น นอกจากนี้ อาการแพ้ยังอาจไม่เกิดในทันทีที่บริโภคนมโคด้วย กลุ่มแพทย์กว่า 70% ต้องการรายละเอียดของการแพ้อาหารจากโคนมเพิ่มเติม อีกทั้ง 77% ของแพทย์รักษาโรคทั่วไป และผู้ตรวจสุขภาพเด็กเห็นว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาภูมิแพ้อาหารได้ดียิ่งขึ้นหากได้รับแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้อง และรู้ว่าเป็นอาการแพ้นมโค

                ปัจจุบันมีอาหารที่ใช้ทดแทนนมโคได้แก่ กะทิ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำนมข้าว น้ำนมข้าวโอ๊ต และนมถั่วอัลมอนด์ รวมทั้งมีอาหารสูตรทารกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ไปจนถึงผลผลิตอื่น เช่น เม็ด Carob อนึ่ง พบว่ากว่า 20% ของเด็กที่มีอาการแพ้นมโค จะแพ้เนื้อโคเช่นกัน

 
 
ที่มา : FoodNavigator (12 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?