TH EN
A A A

เกาหลีใต้เตรียมประกาศใช้ระเบียบการติดฉลากสถานที่ผลิตเนื้อหมู-ไก่

5 June 2555   
               
เกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้ระเบียบการติดฉลากสถานที่ผลิตสำหรับเนื้อสุกรและไก่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 จากเดิมที่บังคับใช้เฉพาะกับข้าวและเนื้อโค ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม สำหรับร้านอาหารขนาดเล็กกว่า 33 ตารางเมตร จะถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่วนร้านขนาดกลาง พื้นที่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร จะถูกควบคุมเข้มงวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้จงใจติดฉลากเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้บริโภค มีโทษสูงสุดจำคุก 3 ปี หรือปรับเป็นเงิน 30 ล้านวอน (ประมาณ 700,000 บาท) นอกจากนี้การติดฉลากที่รายละเอียดไม่สมบูรณ์จะมีโทษปรับสูงถึง 10 ล้านวอน (240,000 บาท) อีกด้วยทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ครอบคลุมขั้นตอนการแปรรูป, บรรจุ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สู่ร้านอาหาร ซึ่งจะต้องระบุชนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และแหล่งผลิตในใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการดำเนินการ และยังมีข้อเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ผักดองกิมจิ ซึ่งภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร ต้องระบุที่มาของกิมจิที่ใช้เป็นเครื่องเคียงด้วย
 
 
 
ที่มา : ThePoultrySite (05/06/55)
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?