TH EN
A A A

พบแหล่งกล้าข้าวดัดแปลงพันธุกรรมปนเปื้อนจากจีน

14 May 2555   
              
 
ข้าวสายพันธุ์ Bhasmati ที่มีต้นกำเนิดจากเอเชียใต้ กำลังได้รับผลกระทบจากต้นกล้าข้าวจากประเทศจีน ซึ่งกล้าพันธุ์ Bhasmati ดังกล่าว พบว่ามีการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้สามารถผลิตในปริมาณมากและมีต้นทุนต่ำ
ผู้เชี่ยวชาญกำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บรรดาประเทศผู้ซื้อข้าวจากประเทศในภูมิภาคนี้ สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของผลผลิต
 
 
 
ที่มา : FoodNavigator-Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?