TH EN
A A A

จีนสั่งปิดโรงงานโค้กหลังพบคลอรีนปนเปื้อน

1 May 2555   
                   สำนักตรวจสอบคุณภาพของมณฑลส่านซีเข้าตรวจโรงงานโคคา-โคล่าและพบคลอรีนปนเปื้อนในเครื่องดื่มดังกล่าว ซึ่งทางโฆษกโคคา-โคล่าชี้แจงเมื่อวันที่30เมษายนว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องดื่มและน้ำที่ใช้ผลิตมีคลอรีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ได้สั่งระงับการผลิตชั่วคราวแล้ว

                   ผลิตภัณฑ์จากโรงงานดังกล่าวจำนวน 9 ล็อตเกิดการปนเปื้อนคลอรีนในน้ำที่ใช้ผลิตระหว่างซ่อมบำรุงแต่ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งคำถามในประเด็นความปลอดภัยอาหารของจีนอีกครั้งหนึ่งทั้งการควบคุมคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและการลดต้นทุนวัตถุดิบเพียงเพื่อหวังผลกำไร
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ไทยโพสต์

Is this article useful?