TH EN
A A A

EU ประกาศปรับปรุงการสุ่มตรวจผักนำเข้า ครั้งที่ 7

25 April 2555   
                 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจผัก ปรับปรุงครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการพิจารณาปรับมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากประเทศที่สาม ณ ด่านนำเข้าของสหภาพยุโรป ตามกฎระเบียบ EC Regulation 669/2009 ที่ได้ปรับใช้แล้วมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 นั้น สำหรับส่วนที่ปรับปรุงมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยดังนี้

                 1. EU ให้คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 50% ในผัก 3 ประเภท คือ ผักในกลุ่มมะเขือ กลุ่มกะหล่ำ และถั่วฝักยาว  ทั้งในรูปของผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง

                 2. EU ให้คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 20% ในผัก 2 ประเภท คือ ผักชี และกะเพรา-โหระพา ในรูปของผักสด

                 3. EU ให้คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาเชื้อ Salmonella ที่ระดับ 10% ในผัก 3 ประเภท คือ ผักชี กะเพรา-โหระพา และสะระแหน่ ในรูปของผักสด

                 4. EU ให้คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 10% ในพริก (สด)

                 ทั้งนี้ EU ให้ยกเลิกมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสี Sudan dyes ตกค้างในสินค้าพริก-เครื่องเทศ และน้ำมันปาล์มแดงจากประเทศที่สามทุกประเทศ ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้สุ่มตรวจอยู่ที่ระดับ 10%
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:098:0007:0012:EN:PDF


                 ทั้งนี้กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2555
 
 
 
ที่มา : ThaiEurope ( 25 เมษายน 2555 )

Is this article useful?