TH EN
A A A

มกอช.เปิดตัวโครงการ/ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร

24 April 2555   
               
ในปี 2555 นี้ มกอช.ได้จัดทำโครงการฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดำเนินการ เพื่อเผยแพร่สถานการณ์การนำเรื่องฟุตพริ้นท์น้ำมาใช้กับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร รวมทั้งการรับสมัครบริษัท เข้าร่วมโครงการเพื่อสาธิตการคำนวณหาค่าฟุตพริ้นท์น้ำในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำนวน 8 บริษัท เนื่องจาก มกอช.ตระหนักว่าในอนาคต น้ำถือเป็นทรัพยากรสูญสิ้นที่จะต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ซ้ำรวมถึงการนำน้ำมารีไซเคิลใช้ใหม่

                ทั้งนี้  มกอช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดตัว โครงการ  ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เดนส์ 

               สนใจเข้าร่วม  ส่งแบบตอบรับด่วน ..............
 
 
ที่มา : มกอช. (24/04/55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?