TH EN
A A A

แคนาดาหวั่น เหตุมาตรการตรวจสอบอาหารในประเทศหละหลวม

18 April 2555   

               
แคนาดาตัดงบประมาณในส่วนหน่วยงานตรวจสอบอาหาร Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ทำให้ต้องลดอัตราจ้างงานลง 100 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ตรวจสอบ ซึ่งทำให้วงการอาหารวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างหนัก

                ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารให้เหตุผลว่า ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบอาหารทำงานเฉพาะช่วง 8:00-16:00 น. หรือล่วงเวลาได้ไม่เกิน 18:30 น. เท่านั้น การขนส่งอาหารในวงจรการผลิตของแคนาดานั้น บ่อยครั้งที่ต้องรอผู้ตรวจสอบกว่า 12 ชั่วโมง และพบว่ามีมากกว่า 90% ที่ไม่ได้รับการตรวจประเมินความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา ที่มีมาตรการเข้มงวดและกำลังคนพร้อมกว่า สามารถดำเนินการได้อย่างเด็ดขาด ทั้งตีกลับสินค้า หรือปรับเป็นมูลค่าสูงสุด 3 เท่าของราคาสินค้าที่ขนส่ง

 
 
ที่มา : USFoodSafety (18/04/55)
 
 
 
 

Is this article useful?