TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศจีน

10 April 2555    4826

              
มีการตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในฟาร์มเพาะเลี้ยงเหอหนิง เขตหงถ่า เมืองยู่ซี มณฑลยูนนาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                1. พื้นที่เกิดโรค ฟาร์มเพาะเลี้ยงเหอหนิง เขตหงถ่า เมืองยู่ซี มณฑลยูนนาน
                2. วันที่ได้รับการยืนยันการตรวจพบ วันที่ 30 มีนาคม 2555
                3. จำนวนสัตว์ที่ล้มตาย 2 ตัว จำนวนสัตว์ที่ถูกทำลาย 35,018 ตัว
                4. ลักษณะการตรวจโรค
                    ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโรคไข้หวัดนกแห่งชาติ สังกัดสถาบันสัตวแพทย์ นครฮาร์บิน (Harbin Institute of Animals Husbandry) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agrucultural Sciences, CAAS)
วิธีการตรวจสอบ Virus Isolation, Hemagglutination inhibition และ RT-PCR
ตัวเชื้อโรค เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
                5. มาตรการควบคุม
                     รัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการหลายประการ ตามคำสั่งมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ กักกัน ฆ่าเชื้อ
เร่งกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ รวมทั้งดำเนินการแบบ Harmless treatment เพื่อให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดไปยังสัตว์ในบริเวณดังกล่าว

               ข้อความในรายงานที่กล่าวมาข้างต้น ทางจีนได้รายงานไปยัง World Organization for Animal Health (OIE) แล้ว

 
 
ที่มา : มกอช. (10/04/55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?