TH EN
A A A

รัสเซียห้ามนำเข้าโปรตีนอาหารสัตว์ที่ใช้สัตว์เป็นวัตถุดิบ

2 April 2555    4847

               
วันนี้ 26 มีนาคม รัสเซียประกาศห้ามนำเข้าโปรตีนอาหารสัตว์ที่ใช้สัตว์เป็นวัตถุดิบจากทุกประเทศในสหภาพยุโรป เหตุผลของการห้ามนำเข้าเพื่อให้เกิดการสอดคล้องระหว่างกฎระเบียบของรัสเซียและกฎระเบียบระหว่างประเทศ รวมทั้งการคำนึงถึงการตรวจสอบ DNA ของสัตว์เคี้ยวเอื้องจากอาหารสัตว์นำเข้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรค BSE ในอาณาเขตของประเทศรัสเซีย

                ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับใช้กับโปรตีนแปรรูปจากสัตว์ที่นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ แต่ไม่ได้บังคับใช้กับโปรตีนอาหารที่ได้มาจากปลาแปรรูป ผลิตภัสิณฑ์นำเข้าทั้งหมดที่ได้รับอนุญาติก่อนหน้านี้โดย Rosselkhoznadzor เพื่อนำเข้าไปยังรัสเซียจะถูกยกเลิก ส่วนอาหารสัตว์ทั้งหมดที่ส่งไปยังรัสเซียก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2555 จะรับตามปกติ
                อาหารสัตว์เลี้ยง (Petfood) กฎระเบียบสำหรับการนำเข้าโปรตีนจากสัตว์สำหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงจะไม่เปลี่ยนแปลง นาย Sergei Dankvert ผู้อำนวยการของ Rosselkhoznadzor ยังชี้ให้เห็นว่าเสบียงอาหารปลาจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ Rosselkhoznadzor ได้ตรวจพบหลายกรณีที่อาหาถูกผสมด้วยเนื้อและกระดูกป่นจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง

               ไวรัส Schmallenberg สัปดาห์ที่ผ่านมา  Rosselkhoznadzor ยังได้ห้ามการซื้อสุกรสด โคกระบือ แกะและแพะ จากสหภาพยุโรป การออกมาตรการดังกล่าวเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัส Schmallenberg จำนวนมากในประเทศสหภาพยุโรป และการแพร่กระจายของโรคไวรัสอื่นๆ เช่น bluetongue ไวรัสทั้งสองชนิดนี้เป็นอันตรายอย่างมากต่อปศุสัตว์

 
 
ที่มา : All About Feed (2/04/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?