TH EN
A A A

จีนซื้อข้าวโพดและถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา

6 March 2555   
               
เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จีนสั่งซื้อข้าวโพดและถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 110,000 และ 285,000 เมตริกตัน ตามลำดับ ทำให้เกิดข่าวตามมาว่า จีนมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและผลผลิตในประเทศอเมริกาใต้ และหันมาสั่งซื้อเมล็ดพันธ์พืชจากประเทศสหรัฐอเมริกาแทน

               ตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ราคาถั่วเหลืองได้สูงขึ้นเกือบ 15% เนื่องมาจากข่าวอุณหภูมิที่สูงขี้นและ ความแห้งแล้งในประเทศบราซิล และการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ของสหรัฐอเมริกา

               จีนได้กลายเป็นผู้ซื้อข้าวโพดรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ด้วยปริมาณการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.6 ล้านเมตริกตัน เปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์นี้ของปีที่แล้วที่ปริมาณ 313,000 เมตริกตัน รวมทั้งขยับอันดับการสั่งซื้อถั่วเหลืองเป็น 16.2 ล้านเมตริกตัน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วที่ 19.5 ล้านเมตริกตัน
 
 
 
 
ที่มา : Farms.com (6/03/55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?