TH EN
A A A

เวียดนามถล่มราคามันเส้นไทยทีละ 10 เหรียญ

23 February 2555   

            
    ราคามันเส้นจากประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่า 240 เหรียญ/ตัน จากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ

                 1) จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ ประกาศใช้มาตรการเข้มงวดในเรื่องของฝุ่น ณ ท่าเรือปลายทางด้วยการกำหนดให้มันเส้นที่ขนส่งจากไทยจะต้องถูกขนถ่ายออกจากท่าเรือทันทีโดยไม่อนุญาตให้เทกองสินค้าไว้ที่ท่าเรือ โดยมาตรการดังกล่าวถูกใช้ที่ท่าเรือหลิน หยวน กัง ทางภาคเหนือ ซึ่งมันเส้นไทยถึงร้อยละ 50 ถูกขนถ่ายผ่านท่าเรือแห่งนี้และเมื่อมันเส้นไม่สามารถพักสินค้าไว้ที่ท่าเรือเท่ากับเป็นการตัดดีมานด์ลง ส่งผลให้ผู้นำเข้าใช้เป็นข้ออ้างเรียกร้องให้ไทยส่งมันเส้นที่ใช้แรงคนสับ เพื่อขจัดปัญหาเรื่องฝุ่น

                 2) เวียดนามประกาศดัมพ์ราคาขายมันเส้นแข่งกับไทย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งเป็นช่วงที่มันเส้นเวียดนามออกสู่ตลาดมากที่สุด ยกตัวอย่าง ราคามันเส้นไทยเสนอขาย 240 เหรียญ/ตัน จะถูกมันเส้นเวียดนามดัมพ์ราคาลงมาทันที 10 เหรียญ เหลือ 230 เหรียญ/ตัน ทั้งหมดนี้จึงเป็นสัญญาณให้กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการชะลอการขุดมันออกสู่ตลาดในช่วงนี้

 

ที่มา : มกอช. (23/02/55)

 
 
 
 
 
 

Is this article useful?