TH EN
A A A

สิ้นปีดัชนีราคาอาหาร FAO ลดลง แต่ยังคงสูงอยู่

25 January 2555   

              
  ดัชนีราคาอาหาร (FPI) ขององค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ลดลงอย่างมากเนื่องจากราคาธัญพืช น้ำตาลและน้ำมันลดลง แต่โดยเฉลี่ยดัชนีราคาอาหารของปี 2554 ยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นเรื่องยากที่นักวิเคราะห์จะสามารถคาดการณ์แนวโน้มระยะสั้นได้

                ในเดือนธันวาคม FPI ลดลง 5 จุด หรือคิดเป็น 2.4 % จากเดือนพฤศจิกายน FPI ที่สิ้นปีอยู่ที่ 211 จุด ลดลง 27 จุด หรือลดลง 11.3 % จากช่วงที่สูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้ FPI ลดลงได้แก่

                 • ปริมาณข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และน้ำมันพืชเพิ่มมากขึ้น
                 • ความต้องการอาหารลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในตลาดหลักบางแห่ง
                 • ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ราคาอาหารลดลง

              นอกจากนี้ หลายประเทศในเอเชียสร้างสต็อกธัญพืชสำคัญ เช่น ข้าว ก่อนหน้านี้ในปี 2554 เกิดความวิตกกังวลว่าราคาอาหารอาจพุ่งขึ้นสูงเนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ปลูกข้าวสาลีในจีนและน้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณอื่นๆมีปริมาณมากกว่าและสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

              อย่างไรก็ตาม FPI ของปี 2554 ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่มีการจัดทำดัชนีอาหารในปี 2543 และมากกว่าดัชนีในปี 2551 28 จุด ซึ่งอยู่ที่ 200 จุด ในระยะยาว ราคาอาหารโลกจะยังคงสูงถ้าหากไม่มีการลงทุนด้านการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

 
 
ที่มา : FAO (05/01/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?