TH EN
A A A

สหรัฐฯ ตรวจเข้ม carbendazim ในน้ำส้มหลังพบปนเปื้อน

23 January 2555   
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ระงับการนำเข้าน้ำส้มปนเปื้อนสาร carbendazim ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อราตั้งแต่ 10 ppb ขึ้นไป หลังจากตรวจพบสารดังกล่าวในน้ำส้มนำเข้าจากบราซิล และจะดำเนินการตรวจการปนเปื้อนสาร carbendazim ในน้ำส้มในทุกคอนเทนเนอร์จากทุกประเทศที่ส่งมายังสหรัฐฯ

               
สมาคมผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้รายงานว่า สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) ระบุว่าปริมาณสาร carbendazim ที่ระดับ 80 ppb ในน้ำส้มไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ USFDA จะปฏิเสธการนำเข้าน้ำส้มที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวตั้งแต่ 10 ppb ขึ้นไป ดังนั้นผู้บริโภคไม่ควรวิตกกังวลต่อเรื่องดังกล่าว

               
ทั้งนี้ บราซิลอนุญาตให้ใช้สาร carbendazim ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดโรคจุดดำบนต้นส้ม แต่ EPA ของสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ใช้หรือกำหนดระดับ tolerance ของสารดังกล่าวในสหรัฐฯ

 
 
 
ที่มา : Food Business News  (
23 มกราคม 2555 )

Is this article useful?