TH EN
A A A

เนื้อแดงแปรรูปอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อน

18 January 2555   

               
ผลการวิจัยจากสวีเดนซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน British Journal of Cancer พบว่าการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปในปริมาณมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนในเพศชาย

                การวิจัยดังกล่าวซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิโรคมะเร็งแห่งสวีเดนและ สถาบัน Karolinska ระบุว่า การบริโภคเนื้อสัตว์แดงแปรรูป 50 กรัมทุกวัน หรือเท่ากับไส้กรอก 1 ชิ้น หรือเบคอน 2 ชิ้น มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอ่อน 19 % และบริโภคเนื้อแดงแปรรูป 120 กรัมต่อวัน มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน 29 % ในเพศชาย เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้บริโภคเนื้อแดงแปรรูป

                อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมากเพื่อยืนยันว่าเนื้อสัตว์เป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนหรือไม่

 
 
ที่มา : The Pig Site (18/01/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?