TH EN
A A A

ราคาไข่และเนื้อไก่ในปากีสถานเพิ่ม เหตุอากาศหนาว

18 January 2555   
               
ราคาไข่ไก่และเนื้อไก่ในปากีสถานสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการสินค้าดังกล่าวในช่วงหน้าหนาวเพิ่มขึ้น ขณะนี้ราคาค้าปลีกไข่ไก่ 12 ฟองอยู่ที่ 109 รูเปีย ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูร้อน ราคาอยู่ที่ 60 – 65 รูเปีย ส่วนราคาเนื้อไก่อยู่ที่ 156 รูเปีย ซึ่งราคาเมื่อ 2 – 3 สัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 110 -120 รูเปีย

                นอกจากไข่ไก่และเนื้อไก่ ราคาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสูงขึ้นเช่นกัน  เช่น อาหาร ได้แก่ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ ผลไม้ต่างๆ และนม  ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำไม่สามารถซื้อผลไม้แห้งได้ และไข่ไก่เป็นแหล่งอาหารเพียงอย่างเดียวที่ให้ความอบอุ่นและให้สารอาหารที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำได้ ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมผู้ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและกำหนดราคาสินค้าเนื่องจากราคาสินค้ามีมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน
 
 
ที่มา : The Poultry Site
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?