TH EN
A A A

พบไข้หวัดนก H5N2 ในไต้หวัน

13 January 2555   
               
พบไก่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงต่ำ ชนิด H5N2 ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในไต้หวัน จีน โดยผลการตรวจสอบตัวอย่างซากไก่ เลือด และการสวอปตรวจหาเชื้อ  ยืนยันว่าพบเชื้อ H5N2 ในตัวอย่างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกจากฟาร์มและตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกแห่งนั้น ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีสัตว์ปีกอื่นๆมีอาการ อัตราการตาย หรือการผลิตไข่ที่ผิดปกติ
                 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกปริเวณไกล้เคียงแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติหรืออัตราการตายที่ผิดปกติแต่อย่างใด
 
 
 
ที่มา : The Poultry Site (13/01/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?