TH EN
A A A

อาหารสัตว์ปนเปื้อน melamime ในสหรัฐฯ ไปถึงโรงเพาะฟัก

16 May 2550   
            
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐวอชิงตันเปิดเผยว่า มีปลาเพาะเลี้ยงที่ได้รับอาหารสัตว์น้ำที่ปนเปื้อน  melamine แต่ระดับการปนเปื้อนต่ำมากจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ผู้บริโภคปลา  และมีอาหารสัตว์ปนเปื้อนบางส่วนได้ส่งไปยังโรงเพาะฟัก 6 แห่งในวอชิงตัน ซึ่งได้มีการยกเลิกอาหารสัตว์เหล่านี้ในทันที
             Dr. Acheson USFDA ระบุว่าปลาเพาะเลี้ยงนับเป็นสัตว์ชนิดที่ 3 ที่พบว่ามีการใช้อาหารสัตว์ปนเปื้อน melamine หลังจากสุกรและไก่  แต่ในทั้ง 3 กรณีระดับการปนเปื้อนต่ำมากจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้โรงเพาะฟักระบุว่ามีการใช้ในอาหารผสมสำหรับลูกปลาในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเท่านั้นก่อนที่จะใช้อาหารสัตว์อื่น  ยังไม่ชัดเจนว่าปลาที่กินอาหารสัตว์ปนเปื้อนนี้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแล้วหรือยัง  ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มปลาซัลมอนห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้มีการติดฉลากเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างปลาเพาะเลี้ยงกับปลาจับจากธรรมชาติ
            ข่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมระบุว่าบริษัทแคนาดา 2 แห่งได้จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำซี่งปนเปื้อน melamine ซึ่งจำหน่ายไปยังฟาร์มปลาซัลมอน ปลาเทราต์  และปลาชนิดอื่นๆ  อาหารสัตว์ปนเปื้อนบางส่วนยังส่งไปที่รัฐโอเรกอน ซึ่งส่งให้โรงเพาะฟัก 6 แห่งที่เลี้ยงปลาซัลมอนและสัตว์น้ำชนิดอื่นที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่  โอเรกอนกล่าวว่าไม่มีอาการเจ็บป่วยใน Spring Chinook Salmon ที่ผลิต
 

อ้างอิงจาก : The Seattle Times

Is this article useful?