TH EN
A A A

BEIC ส่งหนังสือร้องเรียนรัฐบาลสหราชอาณาจักร เหตุไม่ห้ามการผลิตไข่ไก่ในกรงตับ

6 January 2555   

               
สมาคมอุตสาหกรรมไข่ไก่อังกฤษ (BEIC) มีหนังสือไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและชนบท (DEFRA) แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อขอให้กระทรวงฯอธิบายสาเหตุที่กระทรวงฯ ไม่บังคับใช้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปซึ่งห้ามผลิตไข่ไก่โดยการเลี้ยงไก่ในกรงตับ และกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบทางกฎหมายขั้นแรก

                นาย Andrew Parker ประธาน BEIC กล่าวว่าผู้ผลิตไข่ไก่ของสหราชอาณาจักรได้ลงทุนเป็นเงินจำนวนมากเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายของ EU และปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั้น จึงต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ผลิตต่างประเทศที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU  โดยสมาคมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจเช็คไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยไข่ไก่นำเข้าก่อนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเข้ามายังท่าเรือ ศูนย์บรรจุหีบห่อ โรงงานแปรรูป คลังสินค้านำเข้า ร้านค้าส่งในสหราชอาณาจักร หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้บริโภคต้องบริโภคไข่ไก่ที่มาจากไก่เลี้ยงในกรงตับซึ่งผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรและอาจทำให้มีผู้ตกงานนับพันคน 

              ด้านเกษตรกรสหราชอาณาจักรกล่าวว่าเกษตรกรในประเทศอาจสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ประเทศสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และก่อนช่วงเทศกาลคริสมาสต์ เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลห้ามการจำหน่ายไข่ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ในกรงตับภายในประเทศ 

                นาย Jim Paice รัฐมนตรีกระทรวงฯให้เหตุผลว่าเนื่องจากปัญหาความยุ่งยากด้านกฎหมายและการเงินทำให้การบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องยาก รัฐบาลจึงขอความร่วมมือกับผู้ผลิต แปรรูปไข่ และผู้ผลิตอาหาร ผู้ให้บริการอาหารและผู้ค้าปลีกด้วยความสมัครใจในการไม่จำหน่ายหรือใช้ไข่ไก่ที่ได้จากไก่เลี้ยงในกรงตับ ดังนั้น ผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU จะประสบปัญหาในการทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร

                อย่างไรก็ตาม BEIC กล่าวว่าประเทศสมาชิกทั้ง 13 ประเทศมีเวลานานพอที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU แต่กลับเพิกเฉย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไข่ไก่สหราชอาณาจักรได้ใช้เงินจำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการปรับปรุงสวัสดิภาพของไก่ จึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ประเทศสมาชิกที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายกลับได้รับผลประโยชน์

 
 
ที่มา : Just Food (06/01/55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?