TH EN
A A A

ไทยสั่งระงับนำเข้าผลไม้ออสซี่ 8 ชนิด เมินตรวจศัตรูพืช

30 December 2554   
                ไทยสั่งระงับนำเข้าผลไม้ 8 รายการจากออสเตรเลีย หลังออสเตรเลียปฏิเสธทำตามเงื่อนไขระบบตรวจสอบรับรองศัตรูพืช เตรียมรื้อกฎระเบียบควบคุมนำเข้าสินค้าผลไม้สดเพิ่ม 27 ชนิด ป้องกันแมลงวันผลไม้ร้ายแรง 2 ชนิด

                นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ยกเลิกการผ่อนผันการนำเข้าสินค้าผลไม้สดจากออสเตรเลียจำนวน 8 รายการได้แก่ พริกสด แตงกวาสด ผลแตงสด ผลมะเขือสด เสาวรสสด มะเขือเทศสด ผลสดของพืชสกุลคูเคอร์บิตา (Cucurbita spp.) ได้แก่ ฟักทอง สควอช ซูกินิ และผลสดของพืชสกุลรูบัส ได้แก่ แบล็คเบอร์รี ราสพ์เบอร์รี และยังเบอร์รี เนื่องจากออสเตรเลียไม่พร้อมให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบระบบการตรวจรับรองศัตรูพืชก่อนส่งออกตามเงื่อนไขการนำเข้าใหม่ของกรมวิชาการเกษตรจึงต้องระงับการนำเข้าผลไม้สดดังกล่าว

                ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผลไม้สดจากออสเตรเลียเพิ่มเติม 27 รายการ เช่น กีวี พลับ สตรอเบอร์รี แอปเปิล มะม่วง อโวคาโด แอปริคอท เชอร์รี พลัม ท้อ เนคทารีน สาลี่ มันฝรั่ง ข้าวฟ่าง และข้าวโพด โดยอยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกักกันพืชพิจารณา หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะไปตรวจสอบระบบรับรองศัตรูพืชก่อนออสเตรเลียส่งออก หากผ่านการตรวจประเมินจะอนุญาตให้นำเข้าได้เป็นรายสินค้า และคาดว่าปี 2555 การกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผลไม้จากออสเตรเลียจะครอบคลุมพืชทุกชนิด

                การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอาจกระทบต่อการนำเข้าสินค้าผลไม้สดบางชนิดจากออสเตรเลียในระยะแรก แต่เป็นการป้องกันแมลงวันผลไม้ที่ร้ายแรง 2 ชนิด ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) และ Queensland fruit fly (Bectrocera tryoni) นอกจากนั้น ยังเป็นการทำให้ไทยได้รับสินค้าผลไม้สดที่มีคุณภาพ ปลอดจากแมลงศัตรูพืช และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศด้วย
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (
30 ธันวาคม 2554 )

Is this article useful?