TH EN
A A A

EU เตรียมดำเนินคดีกับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามผลิตไข่ไก่จากไก่เลี้ยงในกรงตับ

23 December 2554   
               
นาย John Dalli คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภคกล่าวว่าได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยัง 13 ประเทศสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามหรือแสดงความพยายามเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามผลิตไข่ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ในกรงตับ โดยในหนังสือแจ้งเตือนระบุว่าประเทศเหล่านั้นจะถูกดำเนินคดีในชั้นศาล

                โดยมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังประเทศดังต่อไปนี้ 
                ฮังการี   อิตาลี   ลัดเวีย   สเปน   กรีซ   เบลเยี่ยม  บัลแกเลีย  ไซปรัส   โปแลนด์  โปรตุเกส  โรมาเนีย   สโลวาเกีย  และเนเธอร์แลนด์

                นาย John Dalli ยืนยันว่าทีมคณะกรรมาธิการตรวจสอบพร้อมที่จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม โดยจะรวบรวมหลักฐานจากประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนเมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาล

               ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากไม่สามารถบังคับให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันการผลิตไข่ไก่ผิดกฎหมายในประเทศสมาชิกได้ โดยกฎหมายห้ามผลิตไข่ไก่ที่ได้จากไก่เลี้ยงในกรงตับจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2554
 
 
ที่มา : World Poultry  (23/12/54)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?