TH EN
A A A

FSA สหราชอาณาจักรให้คำแนะนำบริโภคไข่ไก่หลังวันหมดอายุ

22 December 2554   
               
สำนักงานด้านความปลอดภัยอาหาร (FSA) แห่งสหราชอาณาจักร ปรับปรุงคำแนะนำการบริโภคไข่ไก่หลังวันหมดอายุ เนื่องจากต้องการลดปัญหาด้านอาหารเหลือโดยแนะนำให้ผู้บริโภครับประทานไข่ไก่หลังวันหมดอายุได้ภายใน 1-2 วัน แต่ต้องปรุงไข่ไก่ให้สุกดีจนกระทั่งไข่แดงและไข่ขาวสุกจนแข็ง หรือใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบในอาหารต่างๆที่ต้องปรุงให้สุกดี เช่น ขนมเค้ก
 
               ก่อนหน้านี้ FSA แนะนำให้ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานไข่ไก่หลังวันหมดอายุเนื่องจากไข่อาจปนเปื้อนเชื้อ salmonella ซึ่งอาจแบ่งตัวจนถึงระดับที่เป็นอันตรายจนทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการเป็นพิษได้ อย่างไรก็ตาม ระดับเชื้อ salmonella ที่ปนเปื้อนไข่ไก่ที่ผลิตในสหราชอาณาจักรมีปริมาณต่ำ และถูกทำลายได้โดยการปรุงให้สุกดี
 
ที่มา : World Poultry (22/12/54)
 
 
 
 

Is this article useful?