TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเจอสารปฏิชีวนะในกุ้งอินโดนีเซีย

14 May 2550   
           
ญี่ปุ่นพบสารปฏิชีวนะในกุ้ง 15 ตัน จากสุลาเวสีตอนใต้อินโดนีเซีย เกินระดับสูงสุดที่อนุญาต จึงปฏิเสธการนำเข้ากุ้งดังกล่าว
            Adriadi ประธานสมาคมห้องเย็นของอินโดนีเซีย (APCI) กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดการชะงักงันต่อการดำเนินธุรกิจ  เพื่อแก้ไขปัญหา  เขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ที่ Makassar ในการตรวจสอบการปนเปื้อนสารปฏิชีวนะในสินค้าส่งออก  เขาคิดว่าปัญหาการปนเปื้อนสารปฏิชีวนะในกุ้งมาจากการที่มีการใช้สารดังกล่าวเพื่อรักษาโรค
ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของอินโดนีเซีย   อินโดนีเซียส่งออกกุ้งทั้งหมด 7,000 ตันต่อปี โดยส่งออกไปญี่ปุ่น 4,000 ตัน และที่เหลือส่งออกสหภาพยุโรป

อ้างอิงจาก : Antara News

Is this article useful?