TH EN
A A A

สัตว์ปีกเลี้ยงแบบปล่อยได้รับความนิยมในออสเตรเลีย

21 December 2554   
               
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในออสเตรเลีย โดยไข่ที่ได้จากสัตว์ปีกที่เลี้ยงแบบปล่อยคิดเป็น 28. 4 % ของไข่ทั้งหมดที่มีวางจำหน่าย และมีสัดส่วนเนื้อสัตว์ปีกราว 15 % ของเนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตได้ในปี 2553

                 คาดว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อยจะสามารถเติบโตอีกในอนาคตเนื่องจากผู้บริโภคบางราย นิยมผลิตภัณฑ์สัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า

                ทั้งนี้ ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยสัตว์ปีก ออสเตรเลีย (The Poultry CRC) กำลังส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านสวัสดิภาพ พฤติกรรม และ อาหารของสัตว์ปีกเลี้ยงแบบปล่อยเพิ่มเติม
 
 
ที่มา : The Poultry Site (21/12/54)
 
 
 
 

Is this article useful?