TH EN
A A A

EU เพิ่มรายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรแผนโบราณที่อนุญาตให้ใช้ได้

19 December 2554   

               
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศกฎระเบียบใน EU Official Journal L 319 Volume 102 เรื่องการเพิ่มเติมรายชื่อพืชสมุนไพรหนึ่งรายการ คือ Hamamelis virginiana L.ในบัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสินค้าพืชสมุนไพรแผนโบราณ

                กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 3 วันหลังจากที่มีการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554)

               
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
           
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0102:0105:EN:PDF

 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
(19/12/54)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?