TH EN
A A A

การส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐอเมริกาและปัญหาโรควัณโรคของอังกฤษและรัฐมินิโซตา

16 December 2554   
               • เพียง 10 เดือนแรกของปี 2554 สหรัฐฯ ส่งออกเนื้อวัวซึ่งมีมูลค่ากว่า 4.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถือเป็นการทำสถิติใหม่ในปีนี้ โดยมีเม็กซิโกเป็นตลาดอันดับแรกด้านปริมาณการส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐฯ โดยมีปริมาณการส่งออกที่ 470 ล้านปอนด์ ส่วนแคนาดาเป็นตลาดอันดับแรกด้านมูลค่าการส่งออกเนื้อวัว ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกที่ 861.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

               • ในฤดูใบไม้ร่วงหน้า อังกฤษจะดำเนินโครงการกำจัด badger (สัตว์ขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีลายดำขาว อาศัยอยู่ใต้ดินหากินตอนกลางคืน) 2 แห่งเพื่อแก้ปัญหาโรควัณโรควัว

               • ในสหรัฐฯ รัฐมินนิโซตาได้ถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดโรควัณโรค หลังจากเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ต่อสู้กับโรคดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 ปี
 
 
ที่มา : The Dairy Site (16/12/54)
 
 
 
 

Is this article useful?