TH EN
A A A

USFDA ยืนยันน้ำแอปเปิ้ลในสหรัฐฯ ปลอดภัย

7 December 2554   

               
หน่วยงานอาหารและยาสหรัฐฯ  (USFDA) กล่าวย้ำว่าผลการตรวจน้ำแอปเปิ้ลที่วางขายอยู่ในสหรัฐนั้นปลอดภัย โดยสารหนูที่ตรวจพบนั้นเป็นสารหนูที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งมีการปนเปื้อนต่ำกว่าระดับที่น่าเป็นห่วง  แต่ถึงกระนั้นอาจมีการกำหนดระดับที่แนะนำของสารหนูอนินทรีย์ที่เหมาะสมใหม่ 

                เรื่องสารหนูในน้ำแอปเปิ้ลนี้ได้รับความสนใจในสหรัฐเนื่องจากรายการโทรทัศน์ The Dr.Oz Show ได้เผยแพร่ผลการทดลองที่แสดงว่าน้ำแอปเปิ้ลแบรนด์ดังต่างๆในสหรัฐฯ ปนเปื้อนสารหนูเกินระดับที่น่าเป็นกังวล (23 ppb) แต่ USFDA ได้ปฏิเสธผลการทดลองดังกล่าว นอกจากนี้ น้ำแอปเปิ้ลของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนและประเทศอื่นๆ ผู้บริโภคจึงเกรงว่าน้ำแอปเปิ้ลเหล่านั้นอาจปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก

                สัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Michael Landa รักษาการผู้อำนวยการหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการประยุกต์ได้ส่งจดหมายชี้แจงไปยังหน่วยงานเฝ้าระวังทางด้านอาหารและน้ำ และ Empire State  Consumer Project ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รณรงค์เรื่องมาตรฐานสารหนูและโลหะหนักอื่นๆในผลิตภัณฑ์จากแอปเปิ้ล เนื้อความในจดหมายกล่าวว่านอกจากจะมีการจับตามองความปลอดภัยของน้ำแอปเปิ้ลแล้ว หน่วยงานยังเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ค้าปลีกสหรัฐฯ เพื่อการศึกษาเรื่องความชุกของสารหนูในน้ำผลไม้และให้เกิดความเข้าใจเรื่องชนิดสารหนูได้ดีขึ้น นาย Michael Landa กล่าวว่าขณะนี้ หน่วยงานจับตามองน้ำแอปเปิ้ลนำเข้ามากขึ้น และจากการสุ่มตัวอย่างที่ผ่านมา 74 ตัวอย่างจากจีน พบเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่มีการปนเปื้อนสารหนูเกิน 23 ppb ของสารหนูทั้งหมดเพียงเล็กน้อย ส่วนอีก 95% นั้นมีระดับต่ำกว่า 10 ppb ของสารหนูทั้งหมด

                ด้าน Empire State Consumer Project ได้ตรวจสอบน้ำแอปเปิ้ลของบริษัท
Motts พบว่ามีการปนเปื้อนสารหนู 55 ppb ซึ่งนาย Michael Landa กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นขัดแย้งกับสถิติที่ผ่านมาในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานจึงได้นำตัวอย่างน้ำแอปเปิ้ลจีนจากบริษัท Mott ในนิวยอร์คและพบว่าระดับสารหนูที่พบนั้นมีเพียง 4 – 8 ppb และได้สุ่มตรวจตัวอย่างจากบริษัท Nestle /Gerber ซึ่งเป็นตัวอย่างจากล็อตเดียวกันกับที่รายการทีวีพบว่ามีสารหนูปนเปื้อน 36 ppb แต่ผลการตรวจสอบของ USFDA พบสารหนูเพียง 2-6 ppb และกล่าวว่าจะมีการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์อาหารเด็ก และน้ำแอปเปิ้ล 90 รายการภายในสิ้นปีนี้ และจะให้ความสนใจเรื่องปริมาณสารหนูในน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆด้วย

                  ส่วนกรณีที่ผู้บริโภคต้องการให้ USFDA กำหนด tolerance level ของโลหะหนักรวมทั้งสารหนูในผลิตภัณฑ์จากแอปเปิ้ลนั้น นาย Michael Landa กล่าวว่าต้องมีการออกกฎหมายอย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนที่ยาวนาน และเมื่อกำหนด tolerance level จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงาน USFDA กำลังพิจารณากำหนดระดับที่แนะนำหรือระดับอื่นๆ สำหรับสารอนินทรีย์ในน้ำแอปเปิ้ลและกำลังเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อประเมินผลและกำหนดระดับที่เหมาะสมต่อไป

 
 
ที่มา : Food Safety News (7/12/54)
 
 
 
 
 

Is this article useful?