TH EN
A A A

เนเธอร์แลนด์อาจจำกัดขนาดฟาร์มปศุสัตว์ในอนาคต

2 December 2554   
               
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศว่า ในอนาคต อาจมีการจำกัดขนาดโครงการสร้างฟาร์มปศุสัตว์ในเนเธอร์แลนด์

                นาย Henk Bleker รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์ กำลังพยายามออกกฎหมายการจำกัดขนาดฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่เฉพาะแห่ง ส่วนการจำกัดขนาดฟาร์มนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลทางจริยธรรม สาธารณสุขหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และเน้นย้ำว่าจะจำกัดขนาดเฉพาะกับฟาร์มที่มีขนาดใหญ่มากเท่านั้น ส่วนฟาร์มระดับครอบครัวจะยังสามารถขยายขนาดเพื่อเลี้ยงวัว 300 – 400 ตัว  แม่สุกร 900 ตัว สุกรก่อนขาย 6,000 ตัว ไก่เนื้อ 200,000 ตัว หรือ ไก่ไข่ 100,000 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าขนาดฟาร์มเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นหรือไม่

                การสร้างอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคต ในปี 2563 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องการให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์มีความปลอดภัย มีสุขอนามัย คุณภาพสูง และสังคมให้การยอมรับ ด้วยการให้ความใส่ใจในด้านสวัสดิภาพสัตว์ การดูแลสัตว์ ประกอบกับการลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุว่าความยั่งยืนขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม รัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เท่านั้น แต่เกิดความวิตกกังวลเรื่องผู้ผลิตปศุสัตว์ไม่ให้ความสนในเรื่องนี้ และการขาดความกระตือรือร้นในดำเนินแผนการ

                ส่วนนักสวัสดิภาพสัตว์และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ย้ำเตือนว่าควรห้ามการสร้างฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ในทันที
 
 
ที่มา : World Poultry (2/12/54)
 
 
 
 
 

Is this article useful?