TH EN
A A A

เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 54

24 November 2554   
                 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 หนังสือพิมพ์  Vietnam News Agency รายงานว่า ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 เวียดนามส่งออกข้าว 6.38 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างตัวเลขจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม  (MARD)

                เอเชียเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม คิดเป็น 64 % ของการส่งออกข้าวทั้งหมด รองลงมาคือ แอฟริกา 25 % และ อเมริกา 7 %

                นับเฉพาะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นอู่ข้าวที่สำคัญของเวียดนาม นับตั้งแต่ต้นปี 2554 จนถึงในขณะนี้ส่งออกข้าวประมาณ 5.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2554 ผลผลิตข้าวเวียดนามจะอยู่ที่ 22.8 ล้านตัน มากกว่าปริมาณข้าวในปี 2553 เกือบ 1.3 ล้านตัน
 
 
 
 
ที่มา : Xinhua News   (
24 พฤศจิกายน 2554 )

Is this article useful?