TH EN
A A A

พาณิชย์ชงครม.ไฟเขียวนำเข้าพืช 9 ชนิด ตามกรอบ "แอคเมคส์"

19 October 2554   
                นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (คอนแทรคฟาร์มมิ่ง) กับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยา และแม่โขง (แอดเมคส์) ว่า ที่ประชุมมีมติจะเสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุมัติต่อ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการนำเข้าชนิดพืชและปริมาณที่จะนำเข้า ภายใต้แผนการลงทุนคอนแทรคฟาร์มมิ่งจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงแนวทางการดูแลการนำเข้า ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และอุตสาหกรรมของไทย การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และการนำเข้าไม้ยูคาลิปตัสมาแปรรูปในประเทศ

                โดยได้กำหนดพืชที่จะนำเข้าภายใต้แผนดังกล่าว 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 400,000 ตัน ถั่วเหลือง 100,000 ตัน ถั่วเขียวผิวมัน 12,000 ตัน ถั่วลิสง 6,500 ตัน งา 10,200 ตัน ข้าวโพดหวาน 22,000 ตัน ลูกเดือย 50,000 ตัน ละหุ่ง 2,500 ตัน มันสำปะหลัง (มันสดและมันเส้น) 355,000 ตัน ส่วนไม้ยูคาลิปตัสปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมเกิดความขาดแคลน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก ฯลฯ จึงต้องมีการนำเข้า

                นายยรรยงกล่าวว่า ขณะนี้การนำเข้าสินค้าเกษตรตามกรอบความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านมีหลายหน่วยงานดูแล ซึ่งในอนาคตอาจเป็นอุปสรรคและปัญหาของไทยเองโดยเฉพาะภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จึงต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล และกำหนดปริมาณ ช่วงเวลา การนำเข้าให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อช่วงเวลาเพาะปลูกของไทย จนทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด และราคาตกต่ำ รวมถึงลดปัญหาการลักลอบนำเข้าหรือส่งออก ที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

                สำหรับการลงทุนภายใต้คอนแทรคฟาร์มมิ่ง เป็นความช่วยเหลือที่ไทยมีต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยการอนุญาตให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนเพาะปลูกสินค้าทั้ง 9 ชนิดในประเทศเพื่อนบ้าน และให้นำเข้ามาใช้ประโยชน์ในไทยได้ โดยผู้นำเข้าจะได้จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรนำเข้าในอัตรา 0% เหมือนการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้เขตการค้าเสรี(อาฟต้า) แต่เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า หรือนำเข้ามากเกินปริมาณที่กำหนด จึงกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองสุขอนามัยพืช ต้องรายงานปริมาณการนำเข้า การ ใช้ การจำหน่าย และสต็อกคงเหลือต่อกรมการค้าค่างประเทศ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายใน 10 วัน นับแต่วันนำเข้า และต้องนำเข้าเฉพาะด่านที่กำหนดเท่านั้น
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (19 ตุลาคม 2554)

Is this article useful?