TH EN
A A A

เนเธอร์แลนด์ปลูกถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน

6 October 2554   

                องค์กร Dutch feed cooperative Agrifirm มีโครงการวิจัยเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองทางเขตตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปจำนวน 2 โครงการ โดยเป็นการดำเนินการศึกษาแหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับอาหารสัตว์ที่มีการคัดเลือกถั่วเหลืองไม่กี่สายพันธุ์จากโปแลนด์ที่น่าจะมีการเจริญเติบโตได้ดีในเนเธอร์แลนด์เข้ามาทดลองปลูก

               นับว่า Agrifirm มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของชาวดัตช์ เพื่อเป็นการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนของประเทศ นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่เรียกว่าโครงการ Triple- E ซึ่งมีการเริ่มต้นวิจัยแหล่งโปรตีนทางเลือกอื่นๆ สำหรับผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งถั่ว Faba ได้รับการทดสอบและการศึกษาสำหรับใช้ในอาหารอย่างต่อเนื่อง

               อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองทางเขตตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป ความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศเนเธอแลนด์ ดำเนินการภายใต้นักปรับปรุงชาวดัตช์ ซึ่งพบว่ามีไม่กี่สายพันธุ์ที่ได้รับเลือกมาทดลองปลูกแล้วได้ผลดีในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในการวิจัย Agrifirm มุ่งเน้นไปที่พันธุ์ถั่วเหลืองที่ให้ผลผลิตสูง Agrifirm มีความมุ่งมั่นทำการศึกษาวิจัยที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยพื้นที่ขนาด 50 ไร่

 
 
ที่มา : Agri-business Weekly (6-10-54)
 
 
 
 

Is this article useful?