TH EN
A A A

สหรัฐเริ่มสืบสวน melamine ในอาหารคน

3 May 2550   
            
USFDA เริ่มต้นสืบสวนว่า melamine ที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์เลี้ยงและเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการตายและป่วยของสัตว์เลี้ยงที่บริโภคนั้นเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์หรือไม่ 
การสืบสวนเริ่มต้นหลังจาก FDA ของแคลิฟอร์เนียระบุว่าการทดสอบของห้องปฏิบัติการพบ melamine ในปัสสาวะของสุกรในฟาร์ม American Hog Farm ใน Ceres  ปัญหาที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงและผลการทดสอบที่พบนี้อาจนำไปสู่ความหวาดกลัวของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหาร  สภาเองก็กำลังพิจารณาว่า  USFDA ล้มเหลวในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับผักขมและผักกาด สุกร 1,500 ตัวของ American Hog Farm ถูกกักกันและ  FDA ของแคลิฟอร์เนียกำลังทดสอบดูว่าพบ melamine ในเนื้อสุกรหรือไม่  สุกรในฟาร์มนี้บริโภคของเหลือการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งรวมทั้งโปรตีนเข้มข้นข้าวด้วย
 

อ้างอิงจาก : Foodnavigator

Is this article useful?