TH EN
A A A

ลือปลาแซลมอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนปนเปื้อนกัมมันตรังสี

4 October 2554   

                Xin Guo คนงานชาวประมงในบริเวณเขตปกครอง Fuyuan ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดน Sino-Russian ทางตอนเหนือของจีน กล่าวว่าเคยเก็บปลาแซลมอนไว้ให้ญาติและเพื่อนฝูงตามคำขอเป็นเวลานาน แต่เมื่อไม่นานนี้คนกลุ่มดังกล่าวปฏิเสธ ถึงแม้ Guo จะเสนอให้เองก็ตาม ขณะที่มารดาของ Guo ก็บอกเขาว่าห้ามบริโภคปลาแซลมอนเนื่องจากเธอได้ยินข่าวลือว่าปลาดังกล่าวปนเปื้อนกัมมันตรังสีในบริเวณทะเลญี่ปุ่น ก่อนที่จะอพยพเคลื่อนย้ายมาอยู่น่านน้ำจืดในบริเวณนี้

 
ที่มา :  FIS ( 4 ตุลาคม 2554 )
 
 
 
 

Is this article useful?