TH EN
A A A

                แม้ขณะนี้อาหารท

29 September 2554   

                แม้ขณะนี้อาหารทะเลจากอ่าวเม็กซิโกปลอดภัยและน้ำทะเลจะสะอาดก็จริงหลังจากที่เคยเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเมื่อก่อนหน้านี้ แต่จากการศึกษาทางด้านชีววิทยาของมหาวิทยาลัยรัฐลุยเซียน่าที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ในวารสาร the  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) มีการเปิดเผยผลกระทบจากน้ำมันที่ปนเปื้อนอยู่ในปลามาร์ชคิลลิในรัฐหลุยเซียน่า ซึ่งอาจเป็นสัญญาณแรกๆที่แสดงให้เห็นปัญหาประชากรปลาในอนาคต

               จากการศึกษาปลามาร์ชคิลลิทำให้พบการเปลี่ยนแปลงด้านชีววิทยาซึ่งสามารถระบุปัญหาด้านการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยทีมนักวิจัยซึ่งนำโดยแอนดรูว ไวท์เฮด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยา ประจำมหาวิทยาลัยหลุยเซียนาได้วัดค่าการตอบสนองของเซลล์ในเนื้อเยื่อตับซึ่งแสดงลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆว่ายังคงถ่ายทอดได้หรือไม่ได้แล้ว การทดลองในรูปแบบนี้ทำให้นักวิจัยสามารถคาดการณ์ปัญหาในด้านสุขภาพและการขยายพันธุ์ได้ 
 
ที่มา : FIS  ( 29 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 

Is this article useful?

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +662- 561-2277 ข้อเสนอแนะติดต่อ : itc@acfs.go.th