TH EN
A A A

มะกันออกร่างปรับปรุงข้อกำหนดเนื้อสัตว์ดิบ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

25 September 2554   

                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารสหรัฐ (FSIS) ออกร่างปรับปรุงข้อกำหนดเนื้อสัตว์ดิบ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ Identity Regulation  ซึ่งต้องมีการเติมสารละลายเพิ่มเติม ซึ่งมักเรียกว่า “enhanced products ”

                นอกจากนี้ FSIS ยังเสนอให้ระบุส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ดิบหรือส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ปีกดังกล่าว เปอร์เซ็นต์ของสารละลาย ส่วนประกอบของสารละลายโดยเรียงลำดับก่อนหลังตามน้ำหนัก                     

                ส่วนตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ชื่อควรมีขนาด สี และรูปแบบเดียวกัน และสีที่ใช้ควรแตกต่างจากพื้นหลัง   

                เปิดรับความคิดเห็นถึงวันที่ 26 กันยายน 2554

               สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 
           
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-27/pdf/2011-18793.pdf

 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 

Is this article useful?