TH EN
A A A

จีนจับตาความปลอดภัยด้านอาหารหลังกรณีอาหารสัตว์เลี้ยง

2 May 2550   
<p align="justify"><font style="font-size:13" color="#006400">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำนักงานใหญ่ของ Binzhou Futain Bio-technology ถูกปิดการดำเนินงาน  และสถานที่ผลิตต่างๆในท้องถิ่นก็มีแต่ความเงียบ  ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จีนในการจัดการกับประเด็นความปลอดภัยด้านอาหาร
หลังจากการปฏิเสธมาหลายสัปดาห์ ในวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา  กระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันข้อกล่าวหาของ USFDA ว่าพบ melamine ในโปรตีนข้าวซึ่งส่งออกโดย Binzhou Futain Bio-technology และกลูเตนข้าวสาลีที่ส่งออกโดย Xuzhou Anying ในจังหวัด Jiangsu<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;วัตถุดิบทั้ง 2 รายการใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทถุงและกระป๋องผลิตในสหรัฐฯ  และบางส่วนถูกส่งไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปศุสัตว์  มีการเรียกคืนอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐมากกว่า 100 ยี่ห้อ<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เจ้าหน้าที่จีนได้ปิดสำนักงานใหญ่  Futain ในวันที่ 25 เมษายนหลังจากหน่วยงานด้านควบคุมคุณภาพระดับจังหวัดได้ปิดผนึกคำประกาศที่หน้าสำนักงาน  สำนักงานนี้มีลูกจ้าง  457 คน มีทรัพย์สิน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออกผลผลิต 90% ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนข้างและข้าวโพดสำหรับทำอาหารสัตว์  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดประเด็นท้าทายจีนในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีผู้ประกอบการเล็กจำนวนมากและส่งอาหารเลี้ยงโลกในปัจจุบัน<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;John Thacher ประธานบริษัท Wilbur-Ellis ซึ่งเป็นลูกค้า Futain ผู้นำเข้าของสหรัฐระบุว่า  Futain แจ้งว่า การปนเปื้อนไม่ได้เกิดจากการจงใจ  มาจากการหีบห่อที่สกปรก   USFDA ระบุว่า melamine เป็นสารเคมีที่มีไนโตรเจนสูง ซึ่งอาจเพิ่มเข้าไปทำให้ผลิตภัณฑ์ธัญพืชมีโปรตีนสูงกว่าปกติ<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันว่า เรื่องนี้เป็นบททดสอบที่เข้มข้นสำหรับจีนในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง  เป็นกรณีตัวอย่างที่คลาสสิคทีเดียวเพราะ Futian เป็นบริษัทจีนที่ก้าวสู่ฝันของตัวเองจากการเปิดตลาดทางเศรษฐกิจของจีนโดยการก่อร่างสร้างตัวมาจากการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และนำความมั่งคั่งมาสู่ภาคเกษตรของท้องถิ่น  สถาบันความปลอดภัยด้านอาหารของจีนระบุว่า เกษตรกรบางทีก็ไม่ได้สนใจเรื่องของมาตรฐานแห่งชาติ และการตรวจสอบก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด  การปนเปื้อนสามารถเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ ทั้งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปนเปื้อนในหีบห่อหรือระหว่างการขนส่ง</font></p>
<p align="right"><font style="font-size:13;font-weight:700" color="#006400">USA  TODAY</font></p>

Is this article useful?