TH EN
A A A

มะกันออกระเบียบอนุญาตนำเข้ามะละกอมาเลย์

20 September 2554   

                เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประกาศกฎระเบียบการอนุญาตนำเข้ามะละกอเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ หลังจากได้เปิดรับฟังความเห็นต่อการนำเข้าและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมะละกอจากมาเลเซียไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ถึง 16พฤษภาคม 2554 โดยมีสาระสำคัญ

                 1. มะละกอได้รับอนุญาตการนำเข้าสู่สหรัฐฯ เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น

                 2. มะละกอต้องผ่านการบำบัดด้วยวิธีฉายรังสีไม่ค่ำกว่า 400 เกรย์ ตามระเบียบนำเข้าผักและผลไม้ของสหรัฐฯ ( 7 CFR part 305) 
                     2.1 หากมีการฉายรังสีมะละกอนอกสหรัฐฯ แต่ละการขนส่งจะต้องได้รับการตรวจรับรองล่วงหน้า (Preclearance pragram) โดยเจ้าหน้าที่ APHIS/USDA ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืชของมาเลเซีย (NPPO) เพื่อตรวจรับรองรวมถึงออกใบสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) และออกใบรับรองการบำบัดด้วยวิธีการฉายรังสีให้การขนส่งนั้นๆ
                     2.2 หากมีการฉายรังสีเมื่อมาถึงด่านนำเข้าสหรัฐฯ ในแต่ละการขนส่งต้องได้รับการตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่อารักขาพืช (NPPO) ของมาเลเซีย ณ ด่านส่งออกมาเลเซียเพื่ออกใบสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) ให้การขนส่งนั้นๆ

                 3. มะละกออาจจะได้รับการสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้าสหรัฐฯ

 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ( 20 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?